Kontakt:

Sídlo spoločnosti:

FIREPOS, s.r.o.
Romanova 5, 851 02 Bratislava

Poštová adresa:

Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava

Telefonický kontakt:

+421 917 655 117
+421 911 338 088

E-mail:

firepos@firepos.sk

Fakturačné údaje:

IČO: 45 510 946
IČO DPH: SK2023032605
DIČ: 2023032605

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 2747787058/0200
Peňažný ústav: VÚB, a.s., Bratislava


Spoločnosť zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sro, vl. č.: 64998/B

FIREPOS.sk | Realizácie    Spoločnosť FIREPOS, s.r.o., je skúsený tým odborníkov, ktorý doposiaľ realizoval všetky svoje projekty na vysokej kvalitatívnej úrovni a zároveň dokáže splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky svojich zákazníkov. Spoľahlivosť a seriózny prístup je samozrejmosťou. V rámci realizácie vždy dbáme na presnom dodržiavaní platných legislatívnych predpisov a technologických postupov. Profesionálne vyhotovenie odovzdávacej dokumentácie je súčasťou našich dodávok.

© 2010 FIREPOS.sk | All rights reserved | Designed by .BranoV.